Honební společenstvo Staříč se Vám představuje

  Historie honitby Honebního společenstva Staříč sahá do roku 1923. V tomto roce byl šesti vlastníky založen výbor pro zřízení věcí mysliveckých. Vlastníci provozovali výkon práva myslivosti ve vlastní režii a revír měl rozlohu 1994 ha. V období 2. světové války byla honitba pod správou Německého revírníka. Po druhé světové válce byla honitba postižena různými integracemi a desintegracemi s okolními honitbami, jak tomu bylo i na mnoha jiných místech. Od roku 1993 do roku 2004 byla honitba pronajata soukromému nájemci panu Oldřichu Markovi. Od roku 2004 začali opět vlastníci honebních pozemků vykonávat myslivost v honitbě Staříč - Kamenná ve vlastní režii a navázali tak na svoji prvorepublikovou tradici.
     Honitba Honebního společenstva Staříč se nachází na území katastru obce Staříč, 7 km od bývalého okresního města Frýdku - Místku. Rozloha honitby je cca 1600 ha a svou rozlohou patří k největším v okolí. Nadmořská výška je 345 – 394 metrů nad mořem. Revír je rozdělen do 4 úseků obepínajících obec Staříč (viz mapa honitby). Jde vesměs o polní honitbu s množstvím remízků, mezí a přírodních krytů pro zvěř.

     Na vrcholku kopce Kamenná můžete navštívit chráněné území (2,3 ha). Vnímavý návštěvník zde může vidět mnoho druhů plžů, brouků, motýlů. Byl zde objeven nový druh drábčíka (Astenus nohelli), v letních měsících zde kvete vzácný len žlutý. Pokud se budete po revíru pohybovat tiše, můžete spatřit zajíce polního (Lepus europaeus), srnce obecného (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), kunu skalní (Martes foina), lišku obecnou (Vulpes vulpes), bažanta obecného (Phasianus colchicus), sluku lesní (Scolopax rusticola), holuba hřivnáče (Columba palumbus), kachnu divokou (Anas platyrhynchos), káni lesní (Buteo buteo), jestřába lesního (Accipiter gentilis) a mnoho dalších druhů zvěře. Z vrcholků Kamenné (389 m. n. m.), Strážnice (394 m. n. m.), Okrouhlé (374 m. n. m.) je krásný pohled do krajiny. Při příznivém počasí je z kopce Kamenná vidět Praděd. Při procházkách revírem využijte rozmanité sítě cest, chodníčků a pěšinek. K pozorování zvěře můžete využít některý z posedů. Nepoškozujte je ale, a pokud na některý polezete, jen s velkou opatrností.


     Právo myslivosti vykonává v současné době 23 myslivců.

 

     Věříme, že se Vám budou naše stránky líbit a srdečně Vás zveme na procházku naší honitbou.

STAŘÍČTÍ MYSLIVCI

 

Fotogalerie: Staříčtí myslivci

Tato fotogalerie je prázdná.