Honební společenstvo Staříč se Vám představuje

    Historie honitby Honebního společenstva Staříč sahá do roku 1923. V tomto roce byl šesti vlastníky založen výbor pro zřízení věcí mysliveckých. Vlastníci provozovali výkon práva myslivosti ve vlastní režii. V této době měl revír rozlohu 1994 ha. V období 2. světové války byla honitba pod správou německého revírníka. V období po válce byla honitba postižena různými integracemi a desintegracemi s okolními honitbami, jak tomu bylo i na mnoha jiných místech.
     Honitba Honebního společenstva Staříč se nachází na území katastru obce Staříč, 7 km od bývalého okresního města Frýdku - Místku. Rozloha honitby je 1623 ha a svou rozlohou patří k největším v okolí. Nadmořská výška honitby kolísá mezi 345 – 394 metry nad mořem. Revír je rozdělen do 5 úseků obepínajících obec Staříč (viz mapa honitby). Jde vesměs o polní honitbu s množstvím remízků, mezí a přírodních krytů pro zvěř.

     Na vrcholku kopce Kamenná můžete navštívit chráněné území (2,3 ha). Vnímavý návštěvník zde může vidět mnoho druhů plžů, brouků, motýlů. Byl zde objeven nový druh drábčíka (Astenus nohelli), v letních měsících zde kvete vzácný len žlutý. Pokud se budete po revíru pohybovat tiše, můžete spatřit zajíce polního (Lepus europaeus), srnce obecného (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), kunu skalní (Martes foina), lišku obecnou (Vulpes vulpes), bažanta obecného (Phasianus colchicus), sluku lesní (Scolopax rusticola), holuba hřivnáče (Columba palumbus), kachnu divokou (Anas platyrhynchos), káni lesní (Buteo buteo), jestřába lesního (Accipiter gentilis) a mnoho dalších druhů zvěře. Z vrcholků Kamenné (389 m. n. m.), Strážnice (394 m. n. m.), Okrouhlé (374 m. n. m.) je krásný pohled do krajiny. Při příznivém počasí je z kopce Kamenná vidět Praděd. Při procházkách revírem využijte rozmanité sítě cest, chodníčků a pěšinek. K pozorování zvěře můžete využít některý z posedů. Nepoškozujte je ale, a pokud na některý polezete, jen s velkou opatrností.


     Právo myslivosti vykonává v současné době 22 myslivců.

 

     Věříme, že se Vám budou naše stránky líbit a srdečně Vás zveme na procházku naší honitbou.

STAŘÍČTÍ MYSLIVCI