Co se u nás událo v roce 2020


ÚNOR

 

Řádná valná hromada

V sobotu 8 února proběhla na myslivecké chatě valná hromada členů HS s tímto programem:

 

1. Zpráva mysliveckého hospodáře

2. Zpráva jednatele

3. Zpráva finančního hospodáře

4. Zpráva předsedy revizní komise

5. Odstoupení člena výboru a volba nového člena výboru

6. Činnost honebního společenstva v roce 2020

7. Diskuze - různé

8. Občerstvení

 

DUBEN

 

V současné době probíhá v honitbě sanace krmných zařízení. Všechny krmelce a zásypy jsou vyvápněny.

A vzhledem k tomu, že nastává jarní období a příroda pomalu připravuje na přírůstky ve formě mláďat, důrazně Vás všechny prosíme a nabádádme, nenechávejte své čtyřnohé miláčky volně pobíhat po honitbě. Jednak tím porušujete zákon ale hlavně rušíte volně žijící zvěř. Buďme prosím ohleduplni k přírodě a buďme rádi za to, co nám v ní ještě zbylo.

 

Úklid honitby

I letos se myslivci ze staříče zapojili do plánovaného úklidu revíru. Sice v omezeném režimu a každý sám za sebe, ale i tak se podařilo nasbírat několik desítek pytlů odpadků, které neukáznění spoluobčané nechali poházené volně v přírodě. Především podél hlavních komunikací, v příkopech, ale mnozí se neštítili vyhodit nepotřebné věci i přímo uprostřed lesa.