Co se u nás událo v roce 2019

 
ÚNOR
 
Valná hromada

9.2. 2019 proběhla na myslivecké chatě již 15. valná hromada vlastníků honebních pozemků, kteří jsou sdruženi v honitbě Staříč - Kamenná. Na dopoledním setkání zazněly zprávy mysliveckého hospodáře, jednatele, zpráva předsedkyně revizní komise i finančního hospodáře. Polední diskuzi doplnilo občerstvení všech přítomných. Příští valná hromada se opět uskuteční druhou únorovou sobotu roku 2020. 
 
Výroční myslivecká schůze
 
Odpolední hodiny po valné hromadě jsou již tradičně vyhrazeny výroční myslivecké schůzi. 
V letošním roce byla byla schůze doplněna o dva hosty MVDr. Ivo Trčka vystoupil s příspěvkem na téma parazitóz u zvěře a správné ošetřování zvěřiny. Druhým hostem byl Martin Kříž, který představil záchranný program návratu koroptve polní do honiteb.

 

BŘEZEN