Pravidla chování

09.03.2011 21:36

 

Prosíme Vás o dodržování těchto pravidel:

 

  • neodhazujte zde žádný odpad, příroda není smetiště,
  • chovejte se pokud možno tiše, jinak toho moc neuvidíte,
  • své čtyřnohé miláčky nenechte bez dozoru pobíhat po revíru,
  • pokud naleznete nějaké mládě zvěře NEBERTE jej do rukou a ZANECHTE na místě, tato mláďata NEJSOU opuštěná, jejich matka Vás možná právě zpovzdáli pozoruje,
  • myslivecká zařízení, krmelce a zásypy určené k přikrmování zvěře neničte a hlavně neberte krmivo z těchto zařízení. Obsahuje léčiva a přípravky určené pouze pro divoce žijící zvěř,
  • nezakládejte ohniště, nevypalujte keře a starou trávu.