Obnova Švestkových alejí obce Staříč

 

    V roce 2009 byla za podpory ministerstva životního prostředí, v rámci programu péče o krajinu, vysazena na pozemku obce švestková alej. Ve staříčské aleji, která je dlouhá 180 metrů, jsou vysazeny slivoně rezistentní vůči viróze šarka (Plum pox virus). Speciální hybrid švestky s názvem Jojo, který byl vysazen do aleje, je strom středně silného růstu s volnou širokou korunou, který kvete středně raně, odrůda je odolná k pozdním jarním mrazíkům, má pravidelné a vysoké výnosy, je samosprašná. Plody jsou středně velké až velké (v průměru 34-40 mm), protáhlé, tmavě modré, silně aromatické a vážící 40-50 g. Plody dozrávají krátce před švestkou domácí. Pro dosažení dobré chuťové kvality plodů je nutné plody nesklízet ihned pro vybarvení do modra, ale až o dva týdny později. Odrůda slivoně byla vyšlechtěna v roce 1981 v Německu křížením odrůd Ortenauer a Stanley. Tato světově ojedinělá odrůda slivoní byla infikována různými kmeny virů šarka z celé Evropy a následný výzkum a testování prokázaly, že ani inokulací (umělou infekcí) ani mšicemi se na tuto odrůdu virus šarky nepřenesl. V minulosti byly švestkové aleje v okolí obce Staříč běžně. Rozdělovaly pozemky tzv. grunty. Vlivem velkoplošného zemědělství a také stářím se počet alejí omezil na minimum. V roce 2008 a 2009 byly v obci opět v rámci programu péče o krajinu vysazeny další švestkové aleje dlouhé 400 a 350 metrů.

    V roce 2011 byla v honitbě vysazena další 380 metrů dlouhá švestková alej.
 

 

Foto aleje na pozemcích pana Havelky, vysazena v roce 2010

 

Od roku 2009, kdy jsme do honitby ve spolupráci s majiteli pozemků vysázeli první alej uplynulo již 12 let. Za tuto dobu jsme do honitby vysázeli stovky ovocných stromů a to především švestek, jabloní, hrušní, třešní, višní, rynglí. Liniovými výsadbami pomáháme do krajiny vracet biodiverzitu, stromy po pár letech hezky plodí a přinášejí užitek lidem i zvěři. 

 
 
FOTO: Linie slivoní JOJO, vysazeno v roce 2009, foto v roce 2021
 
FOTO: Remíz vysázený v roce 2009 s plodonosnými keři
 
 
FOTO: Extenzivní sad starých odrůd ovocných stromů
 
 
Liniová výsadba u jízdárny. Vysázeny slivoně odrůdy Durancie