Úprava krajiny

 
 
 
Myslivecká políčka a biopásy 
 
Myslivecká políčka a biopásy, která jsou v honitbě Staříč - Kamenná zakládána, zvyšují biodiverzitu krajiny, podrorují ohrožené druhy živočichů, vytvářejí zvěři prostor pro úkryt i vyhledávání potravy. Biopásy a myslivecká políčka nejsou v honitbě chemicky hnojena, ani není na tomto prostoru aplikován jakýkoliv chemický postřik.
 
 
Přehled založených políček a biopásů
 
 
Biopás pro zvěř
Lokalita: Paskov - Oprechtice 1
Velikost: 1,0 ha
Vyseto: Biopás - odváděcí směs (směs bylin, jetelů a trav)
 
Biopás pro zvěř
Lokalita: Paskov - Oprechtice 2
Velikost: 1,0 ha
Vyseto: Biopás - odváděcí směs (směs bylin, jetelů a trav)
 
 
 
Biopás pro zvěř
Lokalita: Staříč 
Velikost: 1,0 ha
Vyseto: Biopás - Nektarodárný biopás  (směs bylin, jetelů a trav)
 
 
 
Biopás pro zvěř
Lokalita: Staříč 
Velikost: 1,0 ha
Vyseto: Biopás - odváděcí směs (směs bylin, jetelů a trav)
 
 
 
Biopás pro zvěř
Lokalita: Staříč 
Velikost: 1,0 ha
Vyseto: Biopás - Nektarodárná směs (směs bylin, jetelů a trav)
 
 
 
Biopás pro zvěř
Lokalita: Staříč 
Velikost: 1,0 ha
Vyseto: Biopás - odváděcí směs (směs bylin, jetelů a trav)
 
 
 
Biopás pro zvěř
Lokalita: Staříč 
Velikost: 1 ha
Vyseto: Biopás - Nektarodárný biopás  (směs bylin, jetelů a trav)
 
 
 
Myslivecké políčko
Lokalita: Staříč, úsek 01
Velikost: 1 ha
Vyseto:jetelotravní směs pro drobnou zvěř
 
 
 
To samé políčko v létě: