Události v roce 2009

 

    Valná hromada 

    14. února 2009 se na myslivecké chatě ve Staříči konala řádná valná hromada majitelů honebních pozemků. 
 

     Program valné hromady

1. Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2008 - ke stažení zde
2. Zpráva jednatele
3. Zpráva finančního hospodáře
4. Zpráva předsedy revizní komise
5. Diskuze
6. Občerstvení

 

    Úklid honitby

    Staříčtí myslivci se opět zapojili ve spolupráci s Obecním úřadem do úklidu honitby od komunálního odpadu. Z honitby myslivci odstranili 2 plné kontejnery odpadu a pneumatik.

 

    Senoseč

    Na přelomu měsíce května a června  proběhla tradiční senoseč. V letošním roce jsme měli na vyhánění "menší" plochu než v jiných letech. Především z důvody ochrany některých lokalit v důsledku výskytu chráněného chřástala polního.

 

    Myslivecké dotace

    Od krajského úřadu moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci na nákup odchytových zařízení na nepůvodní predátory a myslivecká políčka.

 

    Vypouštění koroptví

    Na konci srpna bylo do honitby vypuštěno 60 kusů koroptví polních. Staříčtí myslivci tak pokračují v záchranném programu této kriticky ohrožené zvěře.

 

    4. ročník střelecké soutěže

    Na začátku září proběhla ve Staříčí střelecká soutěž pro veřejnost – O pohár honebního společenstva.

 

    Obnova švestkových alejí.

    Na pozemcích pana Kubly byla díky dotacím ministerstva životního prostředí znovu vysazena 350 metrů dlouhá švestková alej.