Co se u nás událo v roce 2022

 
LEDEN
 
Během měsíce ledna jsme se především starali o zvěř, ikdyž průběh zimy byl opět velice mírný. Zvěř nestrádala. Probíhal odlov predátorů. Podařilo se nám ulovit několik lišek, kun a psíků mývalovitých, kteří se v naší honitbě pomalu rozšiřují. A páchají tak škody především na drobné zvěři a volně žijícím ptactvu.
 
ÚNOR
 
V únoru proběhla řádná valná hromada členů honebního spolčenstva a výroční členská schůze myslivců HS. Probíhá pravidelné přikrmování zvěře a lov predátorů.
 
DUBEN
 
V dubnu proběh úklid honitby. Letos se nám podařilo nasbírat a naplnit téměř 2 velkokapacitní kontejnery. Oproti minulým rokům se ale situace zlepšila. Především okolí cesty na Chlebovice, kde každoročně bývalo obrovské množství odpadků. 
 
KVĚTEN
 
V květnu začal probíhat odlov samčí srnčí zvěře a také probíhala senoseč. 
 
ZÁŘÍ
 
Proběhl další ročník střelecké soutěže "O pohár Honebního společenstva".
 
LISTOPAD
 
V listopadu proběh hon na drobnou zvěř. Ulovilo se 13 zajíců, 14 bažantích kohoutů a byl sražen jeden srnčí kus.