Co se u nás událo v roce 2014

 

    Myslivecký minibál

    V sobotu 18. ledna proběhl na myslivecké chatě již tradiční myslivecký minibál. Pro účastníky byla nachystaná myslivecká kuchyně a tradiční bohatá tombola.

      

    Valná hromada a výroční schůze

    V sobotu 8. února proběhla na myslivecké chatě řádná valná hromada členů Honebního společenstva Staříč. V 16 hodin pak výroční schůze držitelů povolenek HS Staříč. Valná hromada se řídila tímto programem:

 

1.  Zpráva mysliveckého hospodáře - můžete přečíst  zde:

2. Zpráva jednatele

3. Zpráva finančního hospodáře

4. Zpráva předsedkyně revizní komise

5. Projednání volného pohybu koní po honitbě

6. Změna mysliveckého hospodáře

7. Změna člena výboru HS Staříč

8. Diskuze

9. Občerstvení

 

    Zvěřinové hody

    V sobotu 1. března se na myslivecké chatě uskutečnily tradiční zvěřinové hody. Pro návštevníky byly připraveny zvěřinové speciality a bohatá myslivecké tombola.

 

    Vypouštění koroptví

    Ve středu 12.3. jsme do honitby vypustili 50 ks koroptví polních, které pocházejí  z akreditovaného chovatelského střediska v Letonicicích u Vyškova. V programu na podporu kriticky ohrožené koroptve jsme zapojeni již 7 let a za tuto dobu jsme do honitby vypustili přes 350 jedinců. Reportáž České televize z vypouštění koroptve polní do revíru si můžete prohlédnout zde.

 

    Další potvrzený výskyt mývala severního

    Na konci podzimu loňského roku byl členem myslivecké stráže uloven v honitbě Staříč Kamenná mýval severní. Mysleli jsme si, že se jedná pouze o ojedinělý výskyt tohoto nepůvodního predátora. V sobotu 15. 3. 2014 jsme byli Policií České republiky voláni k dopravní nehodě se zvěří. Z hlášení nám bylo sděleno, že na rychlostní silnici R56, spojující Ostravu a Frýdek-Místek, byla sražena zvláštní zvěř. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná o samici mývala severního. Je to již druhý potvrzený výskyt tohoto predátora na Frýdecko-Místecku.

 

 

    Úklid honitby

    V pátek 4. dubna  a v sobotu 5. dubna proběhl úklid honitby od odpadů, který zanechali bezohlední občané v naší honitbě. Celkem byly naplněny dva velkoobjemové kontejnery. Převážnou část odpadu tvořily staré pneumatiky a PET lahve, kterých se lidé zbavují tím, že je nechají pohozené  v blízkém okolí místních komunikací. Opět apelujeme na všechny bezohledné osoby, aby z naší honitby nedělali smetiště a nepotřebné věci odkládali na místa k tomu určená!

 

     Senoseč

     V závěru měsíce května a během prvních 14 dnů v červnu proběhla v naší honitbě rozsáhlá senoseč. Reportáž z jejího průběhu si můžete prohlédnout zde. Letošní ztráty při kosení byly minimální. Patří za to velký dík všem členům a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na instalaci plašičů a vyhánění zvěře před kosením.

 

    Chovatelská přehlídka trofejí

    V sobotu 31. května a v neděli 1. června proběhla na ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech chovatelská přehlídka trofejí lovecké sezóny 2013. Trofeje srnců ulovené v naší honitbě v roce 2013 si můžete prohlédnout zde.

 

    Pohár HS Staříč – lesní zkoušky ohařů

    V soboru 12. července se v hezkém lesním areálu nedaleko Oprechtic uskutečnily lesní zkoušky ohařů O pohár honebního společenstva Staříč. Tradiční lesní zkoušky byly doplněny také o souboj jednotlivých plemen. K nástupu se dostavili čtyři zástupci výmarských ohařů, čtyři čeští fousci a také čtyři němečtí krátkosrstí ohaři.  Slavnostní zahájení provedl předseda kynologické komise Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku pan Miroslav Nezval a potom se ujal slova vrchní rozhodčí pan Ing. Tomáš Morbicer, který seznámil všechny přítomné se samotným průběhem soutěže.

    Po celodenním zápolení zkoušky úspěšně dokončilo 9 ohařů z toho 7 v první ceně, jeden ve druhé a jeden ve třetí ceně. Celkovým vítězem zkoušek se stal se ziskem 240 bodů výmarský ohař krátkosrstý Ayrony Agiber vedený slečnou Lenkou Veselou. Soutěž plemen vyhráli čeští fousci, za nimi se umístili němečtí krátkosrstí ohaři a na třetím místě soutěž dokončili výmarští ohaři.

 

 

 

    Dopravní značení  honitbě

    Honební společenstvo Staříč ve spolupráci s městem Paskov a firmou OKD a.s. instalovalo do části honitby Paskovský les nové dopravní značení, které má za cíl omezit nelegální vjezd motorovými vozidly na lesní pozemky.

 

    Dopravní nehoda se zvěří

    Na začátku měsíce října opět došlo na rychlostní silnici R 56 spojující Ostravu s Frýdkem-Místkem k dopraní nehodě, kdy byl sražen automobilem mýval severní. Jedná se za poslední půl rok již k druhém prokazatelném střetu s touto zvěří.

 

    Nelegální skládky v lokalitě Paskovský les

    V září letošního roku jsme opět zaznamenali návoz dvou černých skládek v lokalitě Paskovský les. Přes šetření této události Policií České republiky se bohužel nepodařilo nalézt pachatele. Myslivcům nezbývá nic jiného než na vlastní náklady odpad odstranit. Honební společenstvo Staříč upozorňuje, že bude každá nelegální skládka oznámena na policii a v lokalitě Paskovský les je rovněž zvýšený dohled státní i městské policie.

 

    Paskovský les má nové dopravní značení

    Ve spolupráci se společností OKD a.s. jsme v části naší honitby instalovali nové dopravní značení. Průjezd přes tento lesní úsek je nyní možný pouze s platnou povolenkou k vjezdu. Městská i státní policie bude povolení k vjezdu kontrolovat.

 

    1. Hon na drobnou zvěř

    První hon na drobnou zvěř se v honebním společenstvu uskutečnil 8. listopadu. Bohužel v průběhu intenzivně pršelo, což také způsobilo menší výřad než jsme očekávali. Uloveno bylo 5 bažantích kohoutů a 14 zajíců. Na poslední leči byl hon zhodnocen a jako král honu byl vyhlášen pan Jiří Brus.

 

    2. Hon na drobnou zvěř

    22. listopadu se konal druhý hon na drobnou zvěř. Počasí nám tentokrát přálo. V šesti lečích jsme ulovili 46 divokých bažantích kohoutů, zajíc se lovil jenom ve dvou lečích a uloveno bylo 9 zajíců. Po celý průběh honu byla vidět drobná zvěř zaječí i bažantí. Při nedělní dohledávce byli dohledání ještě 2 bažantí kohouti a jeden zajíc. Králem honu byl vyhlášen pan Jakub Fic.

 

(foto: Iveta Dočkalová)

 

    Poslední leč na myslivecké chatě

    29. listopadu jsme uspořádali Poslední leč pro veřejnost - zvěřinové hody.