Události v roce 2011

 

    Valná hromada

    V sobotu 5. února proběhla na myslivecké chatě řádná valná hromada členů honebního společenstva. V odpoledních hodinách pak členská schůze držitelů povolenek. Zprávu týkající se mysliveckého hospodaření v roce 2010 si můžete přečíst zde.

 

    Jaro je tady

    V prvním březnovém týdnu se k nám do honitby vrátily čejky chocholaté a jsou už vidět i špačci. Neklamný důkaz toho, že se vrací jaro. V honitbě se začínají vyskytovat malí zajíci a spousta dalších druhů zvěře se pomalu připravuje na dobu hnízdění, kladení a vyvádění mláďat. Prosím buďte v tuto dobu k přírodě ohleduplní a nedovolte, především vašim čtyřnohým mazlíčkům, volný pohyb v revíru.

 

    Biopásy ve Staříči

    Dne 20. března proběhlo jednání s firmou Agrospol Staříč, která zemědělsky obhospadařuje většinu plochy honitby, o umístění biopásů pro drobnou zvěř. Ve spolupráci mysliveckého hospodáře pana Pavla Gureckého a agronoma firmy agrospol Staříč pana Ing. Dalibora Petra byly vytypovány lokality pro umístění biopásů. Celková plánovaná rozloha bude přibližně 4,5 hektarů. Biopásy, které budou přibližně 15 metrů široké, se plánují umístit na okraji polí, podél lesů a remízků. Vznikne tak nový krytový a hnízdící prostor pro drobnou zvěř.

 

  Obnova pachových ohradníků

    Od 28. března dochází k obnově pachových ohradníků, které byly na podzim loňského roku instalovány podél rychlostní komunikace spojující Frýdek-Místek a Ostravu.

 

    Jarní úklid honitby

    V sobotu 16. dubna jsme se vydali na úklid honitby od komunálního odpadu. Ve spolupráci s obecním úřadem ve Staříči byly připraveny 3 velkoobjemové kontejnery, které se během dopoledne zcela zaplnily různým odpadem. Posbírali jsme velké množství pneumatik, igelitových sáčků, lahví, ale také třeba vysloužilou ledničku či zařízení koupelny, které se někomu již nehodilo a tak jej vyvezl do přírody. Znovu nabádáme a prosíme všechny návštěvníky přírody, aby si ji nepletli se skládkou a odpad ukládali na místa k tomu určená.

 

    První srnčata

    Při dnešní procházce honitbou (10. května) se mi podařilo nalézt čerstvě kladené srnče. Poblíž ležela v trávě placenta. Fotka srnčete není příliš kvalitní. Snímek je pořízen na větší dálku, aby srnče nebylo rušeno.

 

 

 

    Trofeje srnců ulovených v roce 2010

    Chovatelská přehlídka trofejí lovecké sezóny 2010 již proběhla a tak si zde v klidu můžete prohlédnout trofeje srnců ulovených v roce 2010 v naší honitbě. Poblikovali jsme zde pouze ty nejzajímavější trofeje. Nejsou zde srnci paličkáři a ostatní srnci I. věkové třídy, kteří na hlavě neměli téměř žádné paroží.

 

    Senoseč

    Na přelomu května a června probíhala v naší honitbě senoseč. Tak jako každým rokem jsme se zkontaktovali se zemědělci a naplánovali průběh senoseče. Louky se letost kosily velmi pozvolna, proto jsme měli dostatek času na přemisťování plašičů a samotné procházení ohrožených lokalit se psy. V rámci programu zachování hnizdních lokalit chřástala polního a koroptve polní je na přibližně 32 hektarech odložena první seč travin. Zvěř zde má dostatek prostoru a klidu pro nerušené rozmnožování. Ostatní lokality, kreré jsou určené k sečení jsme procházeli, instalovali na do nich plašiče a snažili se co nejvíce zvěře zachránít. Veškerou zvěř se nepodaří zachránít. Přes naši snahu a snahu zemědělců zůstalo pod žacími stroji několik zajíců a také 4 srnčata. Kdybychom, ale záchranu zvěře neprováděli, ztráty by byly obrovské.

 

    Den obce Staříč

    30. července se myslivci ze Staříč zůčastnili oslav dne obce Staříč. V areálu pod Okouhlou připravili myslivci pro návštěvníky zvěřinové speciality a také pořádali soutěž ve střelbě ze vzduchovky. První místo a srnce vyhrál pan Ivo Pokluda ze Staříče.

 

    6. ročník střeleckého poháru

    Myslivci z Honebního společenstva ve Staříči připravili v sobotu 10. září již 6. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky O pohár honebního společenstva. Letošní ročník byl rozdělen do 3 kategorií, muži, ženy, děti. Nejpelší mužku v katerogií mužů měl nástřelem 58 bodů pan Rostislav Pokluda. Není jistě náhoda, že jeho otec vyhrál i střeleckou soutěž na dni obce Staříč. V kategoii žen obsadila první místo paní Balcarová. Mezi dětmi byl nejlepší Martin Urbiš.

   

    Vypouštění korotpví

    Na začátku září bylo díky dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v rámci záchranného programu vypuštěno do honitby 60 kusů kriticky ohrožené koroptve polní. Koroptve byly vypuštěny na třech místech v honitbě za přítomnosti pracovníka Krajského úřadu. 
 

    Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen

    Honební společenstvo Staříč propůjčilo honitbu ke konání podzimních zkoušek ohařů a malých plemen. Na startovní listině ohařů bylo na začátku zkoušek 11 psů a zastoupena byla plemena: maďarský ohař, výmarský ohař a německý krátkosrstý ohař. Mezi malými plemeny startoval jeden labrador. Zkoušky vyhrála fenka německého krátkosrstého ohaře vedená (Ivo Mrozkem). V první ceně zkončilo 5 ohařů. Labrador zkoušky nedokončil. Celkové výkony startujících psů byly rozhodčími označeny pouze jako průměrné.

 

    První hon na drobnou zvěř

    5. listopadu proběhl ve Staříči letošní první hon na drobnou zvěř. K slavnostnímu nástupu se dostavilo 35 myslivců a 5 honců. Po celý den panovalo slunečné a nezvykle teplé počasi. V poledne se teplota pohybovalo okolo 18 stupňů. Po zkončení všech lečí bylo na výřadu 14 zajíců a 56 bažantích kohoutů. Na poslední leči byl na krále honu pasován pan Petr Vašek. Nejlepším honcem byl zvolen pan Milan Řeha. Najlepší honkyní paní Jiřina Řehová. Nejlepší práci po celý průběh honu předváděl německý krátkosrtsý ohař Gray vedený slečnou Evou Poledníkovou, proto jim byl udělen titul nejlepší psovod. Dobrý nálada všech myslivců se nesla až do pozdních večerních hodin.

 

Slavnostní výřad

  Král honu