Události v roce 2005

 

    V roce 2005 začal náš web pomalu vznikat. Bylo toho hodně, co se v tomto roce událo, ale vzhledem k tomu, že jsme nijak nedokumentovali naši činnost, uvádíme zde "pouze" dvě velké události, které se v naší honitbě v tomto roce udály.

 

    Moravskoslezský pohár

    Ve dnech 27. a 28. srpna 2005 se ve Staříči uskutečnil XIII. ročník Moravskoslezského poháru – všestranné zkoušky ohařů. Polní a vodní práce probíhaly v honitbě Honebního společenstva Staříč a lesní práce v honitbě MS Fryčovice. Z původních dvaceti přihlášených startujících psů se jich nakonec dostavilo jen patnáct. Počasí po oba dva dny bylo ke všem zúčastněným přívětivé.
     V posledních letech se stávalo, že na všestranných zkouškách, ale i na zkouškách vloh či podzimních zkouškách, bývá málo drobné zvěře a psi nemohou v plné míře projevit své schopnosti. XIII. ročník Moravskoslezského poháru tímto problémem netrpěl. Polní práce proběhly v honitbě HS Staříč, v části na „Kamenné“, kde bylo na dnešní poměry drobné zvěře opravdu hodně. Zvláště stavy zaječí zvěře byly na vynikající úrovni. V honitbě byla také v dostatečné míře zastoupena divoká bažantí zvěř a dokonce se v počtu několika kusů objevila dnes již velmi vzácná koroptev polní. Úroveň startujících psů byla bohužel jen průměrná. Z 15 startujících psů 9 psů nedokončilo. Vítězem se stal se ziskem 479 bodů pointr Franzini Moris veden vůdcem Jiřím Pospíšilem. V I. ceně se dále umístili tři psi, v II. ceně jeden pes a ve III. ceně také jeden pes.
 

 

    Jarní zkoušky vloh

    V sobotu 14. května 2005 se po více jak deseti letech konaly v naší honitbě JARNÍ ZKOUŠKY VLOH. Zůčastnilo se jich celkem 22 psů. 11 psů velkých plemen (zastoupeni byli 1 výmarský ohař, tři maďarští ohaři, jeden český fousek, 1 německý drátosrstý ohař a zbytek skupiny tvořili němečtí krátkosrstí ohaři) a 11 psů plemen malých (2 jagtteriéři, 1 border teriér a zbytek skupiny tvořili jezevčíci).
     Z 11 psů velkých plemen se jich 8 umístilo v I.ceně. Nejvíce bodů (205) - získal NKO Yustin ze Štípek s vůdcem Jaroslavem Sajbotem. Z 11 psů malých plemen se v I.ceně umístilo 7 psů a nejlepší byla Aida od Studeneckých rybníků (188 bodů) - jezevčík drsnosrstý s vůdcem Františkem Martinkem. 
     

    Hon na drobnou zvěř - 19. listopad 2005

    V Sobotu 19. listopadu se ve Staříči konal letošní druhý hon na drobnou zvěř. K nástupu před mysliveckou chatu se dostavilo 27 myslivců spolu se 6 lovecky upotřebitelnými psy a 6 honců. Počasí nám bohužel nepřálo, od časných ranních hodin vydatně sněžilo. Po přivítání všech účastníků starostou Honebního společenstva a seznámení s průběhem honu od mysliveckého hospodáře, jsme se vydali do části honitby "na Kamenné".
     Po celý hon panovalo špatné počasí, což nám přidělávalo vrásky na čele. O to větší radost jsme měli ze stavů zaječí zvěře na tomto úseku. Po čtyřech malých lečích kdy jsme ulovili 35 zajíců, byl odlov zajíců zastaven. V posledni leči se střílel jen bažantí kohout. Po celý průběh honu bylo vidět opravdu dostatek zaječí zvěře, což přesvědčivě dokládá, že naše snaha o zvýšení stavů této zvěře přinesla ovoce. Doufejme, že se začíná blýskat na lepší časy a že se v budoucnu alespoň trošičku přiblížíme oným dnes již bájným 70 létům 20. století, kdy bylo zaječí zvěře velmi mnoho.      

 

Výsledek honu: 35 zajíců, 41 bažantů (stříleli se jen bažanti vypouštení)

 

 

 

    Zima netrápila jen lidi, ale také zvěř

    Krutá zima s velkými mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou, která nás postihla na přelomu roku 2005 a 2006, netrápila jen lidi, ale také lesní zvěř. Myslivci z honebního společenstva Staříč vyráželi několikrát týdně ke krmelcům a zásypům, aby pomohli zvěři přečkat pro ni tak kruté období. Sníh ležel v polích a lesích skoro od poloviny listopadu a jeho výška byla velmi vysoká. Zvěř se nemohla přes sníh dostat k potravě a byla tak prakticky plně odkázána na pomoc myslivců. Krmení zvěře bylo pro myslivce velmi náročné.
     Myslivci ze Staříče si velmi cení pomoci místního zemědělského družstva Agrospol Staříč, které se nabídlo, že s rozvozem sena pro zvěř pomůže. Je na místě poděkovat vedení zemědělského družstva a řidiči traktoru panu Aloisi Brožovi za pomoc při rozvozu sena po honitbě. Honební společenstvo Staříč děkuje občanům, dětem a všem, kteří pomáhali zvěři přečkat kruté období zimy.