Co se u nás událo v roce 2018

ÚNOR

 

V sobotu 10. února 2018 proběhla na myslivecké hatě MS Staříč řádná valná hromada s tímto programem:

 

1. Zpráva mysliveckého hospodáře.

2. Zpráva jednatele

3. Zpráva finančního hospodáře

4. Zpráva předsedkyně revizní komise

5. Projednání možnosti evidence členů HS Staříč - Kamenná a projednání nařízení EU o směrnici GDPR.

6. Diskuze

7. Občerstvení

 

Od 16 hodin se pak uskutečnila výroční myslivecká schůze. Myslivci zhodnotili uplynulý rok, uspořádali mezi sebou malou výstavu trofejí srnců, ulovených v honitbě HS Staříč v roce 2017 a povykládali o svých zážitcích v uplynulé lovecké sezóně. Závěrem pak pan Ludvík Pachlopník povykládal pár zajímavých informací z historie myslivosti.

 


Instalace hnízdní budky pro kachny divoké

Využili jsme současného mrazivého počasí a na jeden z rybníků v honitbě nainstalovali hnízdní budku pro kachny. Uvidíme, jestli se osvědčí a kachny v ní zahnízdí. Jinak bychom v instalaci budek pokračovali.

Divoká prasata v honitbě - výzva

Upozorňujeme občany na zvýšený výskyt divokých prasat na území obce Staříč. Honební společenstvo důrazně žádá majitele psů, aby nepouštěli své psy z vodítek a nevstupovali do lesních porostů z důvodu možného napadení divokými prasaty.

 

 

DUBEN

V sobotu 14. dubna myslivci ze Staříče uklízeli honitbu od komunálního odpadu. Na pomoc se vydali také občané obce a děti z pionýrské skupiny Staříč. Všem dobrovolníkům děkujeme.


Myslivci ze staříče každoročně čístí a desinfikují veškerá krmná zařízení (krmelce, zásypy).

 

KVĚTEN
 
Začala senoseč
 
V honitbě honebního společenstva Staříč proběhlo začátkem května první letošní vyhánění zvěře při sečení travních porostů a jetelin. Myslivci, psovodi a dobrovolníci prošli přibližně 25 hektarů jetele. Na ohrožených pozemcích byl posečen pouze jeden malý zajíc. 
Dobrovolníkům děkujeme za pomoc.
 
 
 
 
Nové posezení v honitbě
 
Majitel zemědělského pozemku v honitbě v části Kamenná vybudoval posezení pro turisty.
 
 
 
 
Dopravní značky v honitbě u účelových komunikací
 
Myslivci ve spolupráci s obecním úřadem instalovali v honitbě nové dopravní značení, které zakazuje vjezdu motorových vozidel. Upozorňujeme návštěvníky honitby, že porušení tohoto zákazu bude Policií pokutováno.

 

ČERVENEC - SRPEN

Utrpení statného srnce

Hned první prázdninový týden jsme dostali hlášení, že se v části honitby nachází srnec, který je parožím zamotaný do sítě, která tvořila "oplocení" pozemku. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že srnec je již zhaslý. Utrpení, které se srnec musel prožít, si lze těžko představit. Zem v okolí  byla vyhrabaná několik centimetrů po povrch a síť byla kolem paroží omotaná tak silně, že téměř nešla z paroží sundat. Chtěli bychom tímto poprosit všechny majitele pozemků, aby zvážili jakým způsobem zabezpečí svůj majetek a pro oplocení používali klasické drátěné pletivo.

Trofej zde.

Lesní zkoušky ohařů

V sobotu 21.7. proběhl v areálu Paskovského lesa již 4. ročník soutěže o pohár HS Staříč - lesní zkoušky ohařů. Na start se tentokrát postavilo 10 ohařů a celkovým vítězem zkoušek s plným počtem 240 bodů se stal výmarský ohař vedený paní Evou Dudkovou.

 

Den Obce Staříč

Myslivci z Honebního společenstva Staříč se opět účastnili Dne obce Staříč. Pro návštěvníky připravili zvěřinové speciality a soutěž ve střelbě ze vzduchovky, kterou vyhrála paní Milena Petrášova.

 

 

Myslivecká políčka pro zvěř - foto.

V honitbě máme letos přibližne 8 ha mysliveckých políček pro zvěř. Políčka byla v jarních měsících upravena orbou a i přes současné sucho jsou pěkně vzrostlá a poskytují zvěři potravu a kryt.

 

Paskovský les

Lokalita Paskovský les je přibližně 200 hektarů velká část honitby, která je v majetku Lesů České republiky, s.p. Pozemky jsou do honitby přičleněny a bohužel v letošním roce se projevily v tomto místě větší škody zvěří na lesních pozemcích. Myslivci proto po dohodě s podnikem Lesy ČR podniknou opatření na snížení stavu srnčí zvěře a snížení škod způsobených zvěři. V lokalitě budou vybudováno několik posedů, budou upravena krmná zařízení a také zde bude proveden v podzimních měsících hon na zaječí zvěř.

 

Švestkové aleje

Námi vysazené švestkové aleje již plně rodí. A letošní úroda švestek bude opravdu velká...

 

ZÁŘÍ

Vzhledem ke  škodám způsobených zvěří v Paskovském lese a po dohodě s Lesy České republiky, s.p. začala příprava a výstavba posedů, abychom zvýšili odlov srnčí zvěře v této lokalitě.

Střelecký pohár

Střelecká soutěž o pohár HS Staříč se i letos uskutečnila druhou zářijovou sobotu v  areálu myslivecké chaty ve Staříči. I přes nepřízeň počasí a dopolední déšť si k nám lidé našli cestu, ochutnali speciality naší myslivecké kuchyně a zastříleli si ve snaze vyhrát každoročně věnovaný srnčí kus.

 

ŘÍJEN

Nová alej slivoní

Na pozemcích pana Janečky byla v říjnu letošního roku vybudovaná nová 400 metrů dlouhá alej slivoní. Opět byla použita odrůda JOJO, která je rezistentní vůči nemoci šárka. Výsadbou aleje se rovněž natrvalo vyznačila polní cesta a vytvořila se nová mez mezi půdními bloky.

 

 

PROSINEC

Staříčtí myslivci opět v České televizi.

 
Česká televize ke konci roku v naší honitbě opět natáčela další reportáž o myslivosti, konkrétně o přikrmování zvěře v době nouze. Honební společenstvo pravidelně s Českou televizí spolupracuje. Reportáž si můžete pustit zde.