Co se u nás událo v roce 2021

 

Leden v honitbě

 

Současná zima nepůsobí zvěři příliš komplikací. Minimální sněhová pokrývka umožňuje zvěři dostat se k přirozené potravě a tak největší zátěž a stres způsobují v honitbách především lidé. Viz tento příspěvek.

V současné době pomáháme hlavně zaječí zvěři ořezáváním větví jabloní:


Únor, Březen

 
 
Myslivci v těchto měsících zabezpečili odkryté meliorační šachtice. Do těchto nejen pro zvěř velmi nebezpečných pastí může spadnout i člověk. Celkem bylo v honitbě zabezpečeno 13 odkrytých melioračních šachtic.
 
 
Věnujeme se intenzivně výsadbě ovocných stromů. V honitbě vznikne několik nových a velmi zajímavých liniových výsadeb. Vysazujeme slivoně, třešně, jabloně, višně, hrušně. Volíme nejčastěji staré odrůdy ovocných stromů.
 
 
 
 
 
 
 
 
Květen
 
Na začátku května se nám v honitbě objevily na několika místech tyto nádherné trsy květin.
 
 
V průběhu května také připravujeme v honitbě vznik nového biocentra. Vznikne zde biopás pro zvěř a také se zde budou sadit ovocné stromy.
 
 
Políčka pro zvěř letos nádherně obrostla:
 
 
Červen
 
Senoseč - na reportáže z letošní senoseče se můžete podívat zde:
 
 
 
Říjen
 

Na křižovatce cest při hranici katastrů jsme začali stavět informační turistickou tabuli a orientační směrovník. Na turistické tabuli budou informaci o honitbě, zvěři a přírodě v okolí obce Staříč. 

 

V honitbě na několika místech dozrávají plody keřů, které zde byly v roce 2010 vysázeny, aby tvořily pro zvěř kryt a také zvýšily potravní nabídku.

 

Listopad

V honitbě pokračujeme ve výsadbě linií ovocných stromů. Na dvou lokalitách jsme vysadili 57 slivoní odrůdy durancie, 20 třešní a 7 jabloní. Za poslední roky byly do honitby vysázeny již stovky ovocných stromů.

 

Aktuální fotky z výsadby stromů a keřů najdete zde.