Co se u nás událo v roce 2012

   

    Prioritou byla především péče o zvěř.  Ta, vzhledem k minimální sněhové pokrývce, krmná zařízení příliš nenavštěvovala. Teprve když koncem ledna udeřily tuhé mrazy, žačala se poblíž krmelců opět shlukovat. Díky dosavadní mírné zimě je především srnčí zvěř ve výborné kondici. Mnozí srnci měli počátkem února nasazené paroží do výšky slechů.

   

     4. února se na myslivecké chatě konal tradiční myslivecký minimál.

    8. a 9. únor jsme si stanovili jako termíny pro aplikaci medikovaného krmiva pro srnčí zvěř.

    10. února proběhla v naší honitbě kontrola z odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku. Kontrola se týkala péče o zvěř. Zkotrolováno byly krmelce i zásypy, kvalita krmiva a sena. Nebyly shledány žádné nedostatky.

    11. února se v prostorách myslivecké chaty ve Staříči konala řádná valná hromada členů honebního společenstva a poté výroční členská schůze držitelů povolenek HS Staříč. Výroční zprávu mysliveckého hospodáře o hospodaření v honitbě v roce 2011 si můžete přečíst zde.

    26. února proběhlo jarní sčítání zvěře.

 

    Zničená vývěsní skříňka

    Je až s podivem, co vše dnes dokážou lidé zničit. Komu asi vadila vývěska u myslivecké chaty, že rozbil sklo a rám poničil?

    

   

    Rozšíření pachového ohradníku

    Díky dotaci, kterou Honební společenstvo získalo od Obecního úřadu ve Staříči, jsme na začátku března rozšířili pachový ohradník podél rychlostní komunikace Ostrava - Frýdek-Místek. Ohradník je nyní instalován po celé délce této komunikace (8 km), která vede přes naši honitbu. V  místech, kde pachový ohradník v minulosti  instalován nebyl, byly srážky se zvěří poměrně časté.

 

    Stavba lesní oplocenky

    V průběhu dubna myslivci z honebního společenstva stavěli v obecním lese rozsáhlejší oplocenku, která bude tvořit dostatečnou ochranu pro nově vysazené stromky.

 

    Úklid honitby od komunálního odpadu

    V sobotu 21. dubna se staříčtí myslivci sešli, aby provedli úklid honitby od nelegálně vyvezeného odpadu. V průběhu dopoledně myslivci naplnili 3 velkoobjemové kontejnery. Tak jako skoro každý rok bylo z honitby uklizeno velké množství pneumatik, částí vozidel, plastových láhví, sáčku a dalšího odpadu.

    V jednom z nelegálně vyvezeném pytli s odpadem jsme nalezli dokumenty, které možná povedou k odhalení zakladatele černé skládky. Důkazní materiály byly předány Obecnímu úřadu ve Staříči.

 

    Dopravní nehody se zvěří

    Členové myslivecké stráže během dubna několikrát vyjížděli k dopravní nehodě se srnčí zvěří a to pokaždé prakticky do stejného místa. Z tohoto důvodu byly i podél místní komunikace spojující Staříč a Oprechtice instalovány pachové ohradníky, které by měly zamezit vniknutí zvěře na vozovku.

 

     Dotace na mysliveckou činnost

    V dubnu Honební společenstvo Staříč podalo, jako každý rok, žádost o poskytnutí dotace na mysliveckou činnost. Předmětem dotace bude nákup a vypouštění kriticky ohrožení koroptve polní a údržba a založení políček pro drobnou zvěř. V rámci programu na záchrany koroptve polní jsme se pro letošní rok rozhodli nakoupit koroptve z odchovu ve Vyškově. Samotné vypouštění koroptví do honitby proběhne na začátku září.

 

    Biopásy v honitbě

    Společnost Agrospol Staříč na začátku května osela směsí vhodnou pro drobnou zvěř přibližně 3 ha nově vznikajících biopásů.

   

   Jarní zkoušky vloh

    12. května se v naší honitbě uskutečnily jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen

 

    V červnu se uskutečnil již tradiční Dětský den s myslivci

 

    7. ročník střelecké soutěže - O pohár HS Staříč

 

    14 - 16. září - 65. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha (mezinárodní kynologická soutěž)

   

    Začátkem měsíce září jsme do honitby vypustili 60 ks koroptve polní.