Události v roce 2008

 

    Valná hromada 
    V sobotu 9. února 2008 se na myslivecké chatě ve Staříči konala řádná valná hromada majitelů honebních pozemků.

    Program valné hromady

1. Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2007 - ke ztažení zde
2. Zpráva jednatele
3. Zpráva finančního hospodáře
4. Zpráva předsedy revizní komise
5. Diskuze
6. Občerstvení


    Dotace na nákup koroptví 
    10. 3. 2008 podalo Honební společenstvo Staříč na krajský úřad Moravskoslezského kraje žádost o dotaci na nákup 60 koroptví. Tyto koroptve budou nakoupeny v akreditovaném středisku v Lítni u Berouna a do honitby vypuštěny v srpnu letošního roku.

    V Brušperku budou také koroptve
    Myslivecké sdružení Brušperk se rozhodlo, že se rovněž přidá do programu na záchranu ohrožené koroptve polní. Myslivci z Buršperku chtějí v letošním roce do honitby vypustit 60 kusů koroptví.

    Dotace na obnovu krajiny 
    26. března proběhlo v naší honitbě další jednání s Agenturou ochrany krajina a přírody České republiky o možnostech získání dotací. Někteří vlastnící honebních pozemků budou v letošním roce žádat dotaci na obnovu a výsadbu rozptýlené zeleně.

    Vypouštění koroptví 
    Dne 25.srpna jsme do honitby vypustili 60 kusů ohrožené koroptve polní, které jsme odebrali z akreditovaného chovu v Lítni u Berouna. Nakup těchto koroptví byl spolufinancován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Doufáme, že tyto vypuštěné koroptve se úspěšně aklimatizuji v naší honitbě.

    Soutěž ve střelbě 
    Honební společenstvo Staříč pořádalo v sobotu 13. 9. 2008 třetí ročník veřejné soutěže ve střelbě ze vzduchovky O pohár Honebního společenstva Staříč. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (děti a dospělí) o poháry a hodnotné ceny.