Co se u nás událo v roce 2016

 

Leden

8. ledna se mi opět podařilo v revíru ulovit psíka mývalovitého. Tato fena o hmotnosti 7,5 kg byla již dvacátým psíkem uloveným v naší honitbě.

 

 

Únor

V sobotu 13. února se na myslivecké chatě konala tradiční řádná valná hromada členů HS Staříč s tímto programem:

 

1. Zpráva mysliveckého hospodáře

2. Zpráva jednatele

3. Zpráva finančního hospodáře

4. Zpráva předsedkyně revizní komise

5. Aktuální situace v plánované průmyslové zóně

6. Diskuse

7. Občerstvení 

 

Od 16 hodin se pak konala výroční členská schůze držitelů povolenek HS Staříč.

 

Březen

 

Rozhovor v Radiožurnálu

 

Jednatel HS Staříč byl opět hostem včerního Radiožurnálu. Rozhovor o myslivosti, ochraně zvěře si můžete poslechnout zde.

 

Nezajištěné meliorace a studny – smrtelná past nejen pro zvěř

 

V našich honitbách je velké množství nezajištěných, velmi nebezpečných otevřených meliorací a studní. V zimních měsících, kdy tyto pasti nejsou zarostlé vegetací, je vhodné se po honitbě porozhlédnout, snažit se nebezpečná místa vyhledat, a ve spolupráci s vlastníky a zemědělci zajistit jejich zabezpečení a zakrytí. Nezajištěná studna nebo meliorace, mnohdy několik metrů hluboká, není jen pastí pro zvěř a živočichy. Může se stát také smrtelným nebezpečím i pro člověka. Každoročně zbytečně zahyne veliké množství zvěře díky lhostejnosti a někdy i nezodpovědnosti člověka. Železná zakrývací víka jsou často rozkradena a vyústění meliorace a studny tak zůstávají nezabezpečeny. Myslivecká péče o zvěř by se měla zaměřit i tímto směrem, měli bychom se snažit odstranit z honiteb tyto velmi

nebezpečné pasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

 

V dubnu opět proběhl úklid honitby od komunálního odpadu. I letos se nám podařilo naplnit několik velkokapacitních kontejnérů. I když situace s odpadem se oproti minulým rokům zlepšila. Některá místa, které v minulosti byla pravidelně využívána k odkládání nepotřebných věcí (černé skládky), byla v letošním roce téměř čistá.

 

V měsíci dubnu myslivci rovněž zlikvidovali oplocenku na pozemcích pan Bitnera. Stromky jsou již vysoké a vzniklý remízek poskytne dostatek úkrytu nejen zvěři, ale i zpěvnému ptactvu, které postupně z naší přírody mizí.

 

Květen, červen

 

Záchrana zvěře při senoseči

I v letošním roce se všichni myslivci z honebního společenstva aktivně účastnili záchrany zvěře při senoseči v honitbě. Poděkování patří také mnoha dobrovolníkům, kteří se záchranou rovněž pomáhali a také firmě Agrospol Staříč a dalším zemědělcům, kteří včas hlásili termín seče.

 

Přírodní památku Kamenná chrání také myslivci.

 

Myslivci z honebního společenstva Staříč ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody České republiky a majitelem pozemku pečují o přírodní památku Kamenná. Jedná se o lokalitu s nejsevernějším výskytem lnu žlutého v České republice. Na rozloze přibližně 2 hektarů se vyskytuje spousta dalších zajímavých rostlin a také bezobratlých živočichů. Myslivci při svých pochůzkách touto lokalitou pravidelně procházejí a sledují chování návštěvníků. Dbají na to, aby nedocházelo k ničení vzácných rostlin a chráněných živočichů. Ve Staříci se tak spojuje ochrana přírody a myslivost. 

Srpen

 

XXII. ročník Moravskoslezského poháru ve Staříči

 

Honební společenstvo Staříč, Klub chovatelů německého krátkosrstého ohaře Praha o Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek uspořádali ve dnech 6. až 7. srpna XXII. ročník Moravskoslezského poháru - mezinárodní všestranné zkoušky ohařů se zadáním titulu CACT a res. CACT.

V sobotu se ke slavnostnímu zahájení v lesním areálu v Oprechticích u Paskova dostavilo 24 vůdců se svými svěřenci. Zastoupena byla plemena německý krátkosrstý ohař, maďarský ohař, český fousek, německý drátosrstý ohař, německý dlouhosrstý ohař, výmarský ohař. 

Polní a lesní práce probíhaly v honitbě Honebního společenstva Staříč, vodní práce v honitbě Mysliveckého spolku Jistebník. 

První den soutěže doprovázelo pro polní práce velmi nepříznivé počasí, v průběhu noci před soutěží intenzivně pršelo a déšť ustával až v průběhu dne. Lesní práce proběhly první den soutěže bez problémů a ke druhému dni soutěže se probojovalo 21 ohařů. Celkově soutěž nedokončilo 9 ohařů, kteří neuspěli většinou na lesních disciplínách. Vítězem XXII. ročníku Moravskoslezského poháru se stal vůdce ze Slovenské republiky pan Jarolím Debrovský se svým krátkosrstým ohařem Viko z Bílice s počtem 487 bodů v I. ceně a s  titulem CACT a také oceněním za nejlepší práci v lese. Titul res. CACT byl udělen německému krátkosrstému ohaři Evaru z Nehybova Dvora vedenému Miroslavem Hlavou, kterým se podařilo zkoušky dokončit s počtem 484 bodů v I. ceně. Pohár za nejlepší polní práci obdržel vůdce Jan Ungerman se svým svěřencem krátkosrstým ohařem Bari z Machalova Dvora. Ocenění za nejlepší vodní práci získal vůdce Břetislav Jelínek se svojí fenkou německého krátkosrstého ohaře Perlou od Věžeckého potoka. Soutěž dokončilo celkově 15 ohařů, a to 10 v I. ceně, 4 ve II. ceně a jeden ve III. ceně. Sbor rozhodčích pod taktovkou vrchního rozhodčího Oldřicha Nehyby posuzoval přísně, ale spravedlivě. Na místě je poděkování všem, kteří se radou či činem podíleli na organizaci a zajištění celé soutěže. V průběhu zkoušek nebyl podán žádný protest ani stížnost, celá soutěž se dle slov vůdců i rozhodčích povedla a byla pěknou propagací lovecké kynologie i plemene německého krátkosrstého ohaře. 

 

 

Říjen

  • Díky podpoře ministerstva životního prostředí se do honitby vysadila opět další švestková alej. Na pozemcích pana Kabáta vznikla alej dlouhá 400 metrů. Vysazeno bylo celkem 66 slivoní odrůdy JOJO.
  •  Ministerstvo životního prostředí podpořilo také další výsadbu v naší honitbě a to projekt na obnovu původní aleje s neovocnými stromy a keřovým patrem.

 

Listopad

Myslivci z honebního společenstva pomáhali na pozemcích obce Staříč s výsadbou lesní oplocenky.

 

Rozhovor v Radiožurnálu:

Jednatel HS Staříč byl opět hostem ranního Radiožurnálu. Rozhovor o záchraně zvěře při senoseči si můžete poslechnout zde:

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3736526

 

Rozhovor v Rádiu Čas

Jednatel HS Staříč byl hostem radia Čas. S moderátorkou si povídal o myslivosti a ochraně přírody.