Události v roce 2006

 

     Zavítal k nám Bobr 
    Za celou dobu, co je myslivost ve Staříči provozována, jsme nikdy Bobra v honitbě neměli a asi nikdy mít nebudeme. Honitba má jen minimum vodních ploch a vhodných lokalit k výskytu. Velmi jsme se proto podivovali nad tím, když nám příslušníci policie sdělili, že spolu s hasiči 29. dubna odchytli uprostřed obce bobra. Vydal se k nám zřejmě proti proudu Ondřejnice, když jej ze svého stanoviště u Jistebnických rybníků vyhnala velká voda. Že ale zamířil přímo do centra vesnice je zvláštní.

 

    Ošetřování poškozených stromků
    První květnovou sobotu se myslivci z Honebního společenstva Staříč sešli v Paskovském lese, aby ošetřili ochranným nátěrem stromky, které poškodila zvěř. V důsledku kruté zimy, byly škody na stromcích vyšší než v jiných letech. Myslivci po domluvě se správcem lesa, ošetřili ochranným nátěrem linii již povyrostlých dubů, která byla poškozena nejvíce. 

 

    Úklid honitby
    V sobotu 13. května se vydali myslivci z Honebního společenstva Staříč uklízet honitbu od odpadu, který sem navezli nezodpovědní lidé. Během dvou hodin jsme nasbírali plný kontejner komunálního odpadu. Mezi odpadem se nacházelo množství pneumatik, skla, plastových lahví, ale také části automobilů, kusy nábytky, části ledniček atd. Myslivci z Honebního společenstva proto apelují na všechny nezodpovědné občany, aby si nepletli přírodu se skládkou a odpad vyváželi na místa k tomu určená.

 

        Staříčtí myslivci v České televizi 
    Redakce zpravodajství České televize Ostrava přijela ve čtvrtek 8. června do Staříče natáčet záchranu zvěře při sečení travních porostů. V období sečení je v honitbě velké množství mláďat srnčí a drobné zvěře. Žací stroje jsou schopny usmrtit velké množství mláďat ale i dospělé zvěře. Staříčtí myslivci a zemědělci se snaží těmto ztrátám co nejvíce zabránit. Používají velmi účinnou metodu, která těmto ztrátám z velké části zabraňuje. Na našich internetových stránkách www.starictimyslivci.wz.cz je k shlédnutí samotná metoda vyhánění zvěře při senoseči a reportáž, kterou Česká televize u nás ve Staříči natočila. Reportáž byla několikrát odvysílána na programech ČT 1, ČT 2 a ČT 24 v pořadech Report, Zajímavosti v regionech a ve Zprávách na programu ČT 24. Vidělo ji mnoho lidí a byly na ni velmi dobré ohlasy. Staříčtí myslivci děkují Agrospolu Staříč za vzornou spolupráci při senoseči, řidiči traktoru panu Aloisi Brožovi za množství zachráněné zvěře a České televizi za vynikající propagaci myslivosti. 

 

    Den dětí s myslivci

     V pátek 16. června jsme pro žáky naší základní školy uspořádali myslivecký Den dětí. Źáci si zastříleli ze vzduchovky, měli možnost ověřit své přírodovědné znalosti a hlavně vyzkoušet svou fyzickou kondici. Dětem se akce líbíla a nám samozřejmě také. Věříme, že jsme tento den nezorganizovali naposledy a těšíme se na spolupráci se zdejší základní školou i v příštích letech.

 


    1. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky O pohár Honebního společenstva 
    V sobotu 26. srpna se ve Staříči uskutečnil 1. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky O pohár Honebního společenstva. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: děti a dospělí. Vítězem kategorie dětí se stal nástřelem 54 bodů Radek Černý, v kategorii dospělých zvítězil nástřelem 57 bodů Jan Šokala.Oba tito střelci obdrželi za vítězství v soutěži krásné poháry. Po celou dobu střelecké soutěže panovala příjemné slunečné počasí. Honební společenstvo Staříč již nyní zve širokou veřejnost k účastni na 2. ročník soutěže O pohár Honebního společenstva. 

 

    Barvářské zkoušky malých plemen 
    
V sobotu 4. září se ve Staříčí konaly barvářské zkoušky malých plemen. V 8 hodin se k nástupu před mysliveckou chatu dostavilo 11 vůdců. Zastoupena byla plemena: jezevčík drsnosrstý, jagtterier, kokršpaněl, basset. Po krátkém přivítání vrchním rozhodčím se vůdci se svými psy odebrali do lesní části honitby, kde se zkoušely jednotlivé zkušební disciplíny. Terén pro barvy byl místy dost obtížný, přesto se s ním psy i vůdci dobře vyrovnali. Vítězem zkoušek se stal Jagtterier Ben z Osového vedený vůdcem Janem Šokalou. Zkoušky dokončilo 10 psů v prvních a druhých cenách, 1 pes odstoupil. 


    Hon na drobnou zvěř, listopad 2006 
    Letošní první hon na drobnou zvěř se ve Staříči uskutečnil 4. listopadu 2006. K slavnostnímu zahájení honu se dostavilo 27 myslivců se 7 lovecky upotřebitelnými psy a 5 honců. Po krátkém přivítání starostou Honebního společenstva Staříč panem Janem Kozou a mysliveckým hospodářem panem Pavlem Gureckým se myslivci odebrali do části honitby Kamenná. V loňském roce se v této lokalitě ve 4 ukázkových lečích ulovilo 35 zajíců a mnoho myslivců bylo mile překvapeno velmi dobrými stavy zaječí zvěře v této části honitby. 
    Myslivci z Honebního společenstva Staříč byli ve velkém očekávání zda bude v honitbě patrný úbytek zaječí zvěře po letošní kruté zimě. Kvalitní zimní přikrmování, ochrana před predátory, velká snaha myslivců a zemědělců při jarní senoseči měla za následek, že stavy zaječí zvěře v části honitby Kamenná oproti loňskému roku nepoklesly ba naopak se ještě zvýšily. Zaječí zvěře bylo po celý průběh honu vidět dostatek, v 6 lečích bylo uloveno 44 zajíců a 41 bažantích kohoutů. Takto vysoký odlov zaječí zvěře byl v honitbě zaznamenán naposledy pře rokem 1989. Prakticky po celý průběh honu panovalo příznivé počasí, lovečtí psi se předvedli ve skvělých výkonech a myslíme si, že každý účastník honu si domů odnesl pěkný myslivecký zážitek.

 

    NORMA - lov losů ve Švédsku
    V období ledna až června 2006 probíhala na stránkách časopisu Myslivost vědomostní soutěž s otázkami týkající se munice značky Norma. Hlavní cenu - lov losa ve Švédsku - vyhrál náš člen Jan Šokala.

Odkaz na článek v časopise myslivost si můžete otevřít zde:

    S dětmi ke krmelci 
    V úterý 5. prosince jsme se vydali s dětmi z Mateřské školy Sviadnov do přírody. Během procházky se děti dozvěděly jakou zvěř mohou v lese potkat, jak se v lese chovat, co všechno dělají myslivci během roku. Děti přinesly kaštany a žaludy, které daly zvěři do krmelce. I přes nepříznivé počasí si myslíme, že se vycházka povedla a děti z ní měly radost. Honební společenstvo Staříč ještě jednou děkuje dětem z MS Sviadnov za nasbírané kaštany a žaludy.
 

    Müsterlandský ohař už má zase svého pána 
    V sobotu 16. prosince se do naší honitby zatoulal malý Müsterlandský ohař. Někdo nezodpovědný jej majiteli vypustil z kotce a pes urazil 22 km a musel přejít několik rušných silnic něž se dostal do Staříče. Díky velké snaze, kterou jsme vyvinuli při hledání majitele, se nám jej nakonec podařilo nalézt a psa mu předat. Majitel měl velkou radost. 
 

    Předvánoční procházka s dětmi do přírody 
    V posledních letech se stalo tradicí, že myslivci z Honebního společenstva Staříč vyšli v předvánočním čase s dětmi ze Základní školy do přírody. V letošním roce tomu nebylo jinak. Děti přinesli zvěři do krmelce a zásypu spoustu obilí, sena, jablek a jiných dobrot.