Události v roce 2010

 

  Valná hromada členů Honebního společenstva

    V sobotu 12. února 2010 se na myslivecké chatě konala řádná valná hromada členů Honebního společenstva. Kromě jiného zde byla také přednesena výroční zpráva o hospodaření v roce 2009. Její znění si můžete přečíst zde.

 

  Úklid honitby

    Tak jako v předchozím roce jsme na začátku dubna zorganizovali ve spolupráci s Obecním úřadem ve Staříči úklid honitby. Celkem jsme naplnili tři velkoobjemové kontejnery především plasty, igelitovými sáčk a starými pneumatikami.

 

    Myslivecká brigáda v obecním lese

    V dubnu a květnu se myslivci podíleli na výstavbě oplocenek v obecním lese.

 

    Výsadba stromků 

    Během měsíce května jsme na pozemcích pana Kubly vysadili stromky a keře, které budou sloužit zvěři jako úkryt. 

    

    Dotace pro myslivost

    V květnu letošního roku jsme opět požádali Krajský úřad Moravskoslezského kraje o dotaci na myslivecká políčka a záchranný program pro vypouštění koroptví.

 

    Senoseč

    Ve středu 15. června byla v naší honitbě ukončena letošní senoseč. Opět velmi dobře zafungovala spolupráce mezi myslivci a zemědělci. Myslivci po celou dobu senoseče instalovali do ohrožených lokalit plašiče zvěře, procházeli ohrožené plochy se psy a vyháněli zvěř. Zemědělci včas informovali o kosení travin žacími stroji, na kterých měli umstěné plašiče zvěře. Traviny kosili velmi opatrně. V loňském roce jsme zaznamenali mírně zvýšené ztráty na zvěři, ovlivněné vyšší hustotou porostů. Je na místě poděkovat řidiči traktoru panu Aloisi Brožovi a agronomu Agrospol Staříč panu Ing. Daliboru Petrovi za vynikající spolupráci a sanhu o záchranu co největšího počtu zvěře.

 

    Střelecký pohár

    V sobotu 18. září proběhl ve Staříči již 5. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky „O pohár honebního společenstva Staříč“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: děti a dospělí. Pro soutěžící i diváky byly připraveny zvěřinové speciality, pro soutěžící zajímavé ceny.

 

    Pozimní zkoušky psů

    25. září proběhly v honitbě podzimní zkoušky ohařů a malých plemen. Dle vyjádření rozhodčích měly zkoušky vysokou úroveň, bezchybnou organizaci a to i díky dobře zazvěřené honitbě.

 

    Vypouštění koroptví polních

    Díky státní dotaci jsme v letošním roce do honitby opět vypustili 60 kusů koroptve polní. Za dobu trvání záchranného projektu jsme do honitby vypustili již přes 200 kusů koroptví.

 

    Pachové ohradníky

    V září došlo ke zkušební instalaci pachových ohradníků na 4 kilometrovém úseku dálníce spojující Ostravu a Frýdek-Místek. Na nákupu pachových ohradníků se finančně podílel také Obecní úřad ve Staříči.

 

    Myslivci a ostatní spolky v obci 

    V roce 2010 jsme spolupracovali se zájmovými spolky působícími v obci. Podíleli jsme se například na přípravě oslavy 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů, pomáhali jsme při obecních slavnostech, nebo také vypomáhali českému svazu záhradkářů či klubu důchodců. Během roku jsme také postavili dvě oplocenky v obecním lese pro ochranu nově vysazených listnatých stromků.

    Honební společenstvo Staříč i v roce 2010 úspěšně spolupracovalo s Obecním úřadem, firmou Agrospol Staříč, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dobrovolnými hasiči, svazem chovatelů, redakcí měsíčníku Myslivost a také s vlastníky honebních pozemků.