Co se u nás událo v roce 2013

 

    Smečka psů strhávala zvěř

 
    Volné pobíhání psů v naší honitbě mělo na podzim loňského roku tragické následky. Smečkou psů došlo k prokázanému upytlačení 5 kusů srnčí zvěře. Co dokážou někteří domácí mazlíčci je patrné z fotografie. Majiteli psů,  který si své svěřence nezabezpečila a nechal je volně pobíhat, byl za pomocí Policie vypátrán a uhradil honebnímu společenstvu škodu, která sahá do desetitisíců. Prosím proto všechny majitel psů, aby je měli vždy pod kontrolou a nenechávali je volně pobíhat po honitbě.
 
    Únor
 
    13. února se v prostorách myslivecké chaty ve Staříči konala řádná valná hromada členů honebního společenstva a poté výroční členská schůze držitelů povolenek HS Staříč. Výroční zprávu mysliveckého hospodáře o hospodaření v honitbě v roce 2012 si můžete přečíst zde.
 
 
    Duben
 

    11. dubna byl člen myslivecké stráže kontaktován pracovníky bezpečnostní agentury, že u vodárenského objektu je v meliorační šachtici uvězněn srnčí kus. Po příjezdu myslivců na místo bylo zjištěno, že není v jejích silách uvězněnou srnu vysvobodit. Byl proto požádán Hasičský záchranný sbor o součinnost. Již za deset minut od zavolání na tísňovou linku byli hasiči na místě a začalo se se záchranou, která měla šťastný konec a srnčí kus byl nezraněný vypuštěn zpátky na svobodu. Myslivci ze Staříče děkuji  hasičům za pomoc a příkladnou spolupráci.

 
    Květen
 
    Jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen

 

    V sobotu 11. května se v naší honitbě uskutečnily jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen. K zahájení v 9.00 hodin nastoupilo 7 ohařů, zastoupena byla tato plemena: výmarský ohař krátkosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, český fousek, a německý ohař krátkosrstý. V malých plemenech nastoupil po jenom zástupci špringlšpaněl, německý křepelák a jezevčík drátosrstý. Počasí bohužel vůdcům a jejich svěřencům nepřálo, po celý den bylo zataženo a hustě pršelo, což se také nesporně projevilo na výkonech psů. Zkoušky v I. ceně dokončili 2 ohaři a jeden zástupce malých plemen. Zazvěření honitby bylo rozhodčími hodnoceno jako průměrné.

 

    Ve středu 22.května myslivci ze Staříče zavítali za dětmi z Mateřské školy, aby jim představili své čtyřnohé psí kamarády -  ohaře. Pro děti byl připraven krátký program, kdy měly možnost vidět ukázku loveckého výcviku a poslušnosti. Děti si mohly také pejsky pohladit a pohrát si s nimi.

 
 
 
    Soukromý zemědělec
 
    V neděli 26. května v naší honitbě zahájil soukromý zemědělec sečení trvalých travních porostu, aniž by to dopředu oznámil uživateli honitby. Jak je z přiložených fotografii patrno, nepoužil na zemědělské technice plašiče zvěře a lokalitu kosil od kraje ke středu. Uvedeným jednáním porušil zákon č. 449/2001 Sb. O myslivosti a bohužel došlo k usmrcení několika kusů zaječí zvěře. Honební společenstvo Staříč takovému nebude nečinně přihlížet Případ byl oznámen orgánu státní správy myslivosti s žádosti o udělení pokuty pro spáchání přestupku a bude po zemědělci vymáhána škoda, která přesáhla 10.000 Kč.

    Orgán státní správy myslivosti nakonec uložil soukromému zemědělci uhradit škodu vzniklou honebnímu společenstvu a zároveň byl potrestán pokutou za přestupek při nedodržení zákona o myslivosti.
 


    Střelecká soutěž
   
    V sobotu 7. září honební společenstvo uspořádalo další ročník střelecké soutěže O pohár honebního společenstva. Soutěžilo se ve třech kategoriích, muži, ženy a děti. Po celý den se podávaly zvěřinové speciality.

    Poslední leč

    29. listopadu proběhla na myslivecké chatě tradiční poslední leč. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola a zvěřinové speciality.

    Hony

    Hony na drobnou zvěř ve Staříči v roce 2013 byly poznamenány nepřízní počasí již v období kladení a líhnutí mláďat. Přírůstek drobné zvěře nebyl dobrý a podle této skutečnosti jsme upravili také odlov drobné zvěře. Celkem jsme uspořádali 4 hony na drobnou zvěř na kterých se ulovilo 39 zajíců a 95 bažantích kohoutů a 1 kuna lesní. Z hlediska odlovu drobné zvěře hodnotíme rok 2013 jako podprůměrný.
Pachové ohradníky 2013

V roce 2013 myslivci z honebního společenstva Staříč instalovali díky finanční výpomoci Obecního úřadu ve Staříči pachové ohradníky v délce 12 kilometrů podél rychlostní komunikace R56 spojující Frýdek-Místek s Ostravou. O aplikaci ohradníků byla natočena Českou televizí reportáž. shlédnout ji můžete zde.